IN-STORE

Sme skutoční špecialisti v in-store komunikácii.

Spoločnosťi Global Marketing s.r.o. i Global Marketing SK s.r.o. dlhodobo patrí na českom i slovenskom trhu medzi lídrov v týchto segmentoch:

 • Merchandising,
 • sales promotion a shoppermarketing,
 • outsourcing obchodných tímov,
 • monitoring a zbery údajov.

O čo sa môžeme oprieť?

 • Skúsenosti a pozitívne referencie
 • Pôsobnosť v ČR a SR
 • Viac než 70 dlhodobo spolupracujúcich klientov
 • Viac než 1200 hostesiek a promotérov
 • Finančná stabilita
 • Unikátne reportingové a softvérové riešenie projektov so základňou vo vlastnom ONLINE systéme.

Čo od nás môžete očakávať?

...Previazanosť všetkých in-store nástrojov

  MERCHANDISING
(dopĺňanie tovaru dlhodobo alebo ako podpora akcií)
PROMOTION
(účinná osobná propagácia a predaj)
DATA
(zber údajov a vyhodnotenie úspešnosti)

FULL SERVICE In-store Marketing
(komplexná podpora na úspešný predaj)

Zostavenie marketingovej stratégie

Vaša investícia do podpory in-store bude skutočne efektívna len so zodpovedne vypracovanou stratégiou. Sme špecialisti na in-store a v praxi dokážeme využiť strategické postupy shopper marketingu.


Na konečný úspech vašej kampane je kľúčová nielen strategická koncepcia, ale aj jej finálna podoba, preto kladieme veľký dôraz aj na inteligentné a atraktívne kreatívne riešenia v rámci danej stratégie.

Efektivita a funkčnosť

Poznáme realitu nášho trhu a podmienky, ktoré na ňom panujú. Vieme, kde sú hranice medzi slobodnou kreativitou a skutočnými možnosťami realizácie kampaní. Preto naše kampane navrhujeme vždy tak, aby boli realizovateľné po praktickej stránke a zároveň finančne dostupné. Dobre chápeme, že vaše investície musia mať rozumnú mieru návratnosti.

Exekúcia od A po Z

Vieme, že nijako neprekvapíme tým, že všetko zariadime za vás. Považujeme to však za zásadné. Kompletnú logistiku, zabezpečenie predajného miesta,  zostavenie tour plánu, vybavenie povolení a ostatné prvky implementácie kampane zaistíme my.

Naši ľudia

Zámery klienta a ciele kampaní nestačí len pochopiť. Každý článok tímu ich musí vziať za svoje.

Personálne zabezpečenie divízie Shoppermarketing & Sales promotion (ČR i SR)

 • Business development manager
 • Concept & Art Director
 • Couch
 • Project manager (2x)
 • Promoteam & Report manager
 • Production manager
 • Area manager (7x)
 • Area manager assistant (4x)
 • IT manager
 • viac než 930 aktívnych hostesiek a promotérov