Outsourcing

Metóda outsourcingu sa už v osemdesiatych rokoch stala významnou súčasťou podnikových procesov medzinárodných koncernov ako napr. XEROX, GENERAL MOTORS.

Zodpovednosť za problematiku nesie iný subjekt, ktorý má spravidla vyškolenejších a skúsenejších pracovníkov.
Outsourcing je celosvetovo sa zvyšujúcim trendom.

 • Zníženie nákladov
 • Zameranie na hlavnú činnosť firmy
 • Flexibilné využívanie ľudských zdrojov a najnovších technológií

Trhové segmenty

 • Tradičný trh zameraný na zasieťované predajne
 • Moderný trh
 • HoReCa
 • Čerpacie stanice
 • Lekárne

Kde

Komplexný outsourcingový servis obchodných tímov realizujeme
v rámci celej Českej republiky.

Mám záujem o informácie

Výhody

 • Moderná metóda zostavenia obchodného tímu
 • Flexibilita: mesačné zmeny množstva dodávaných služieb
 • Zostavenie obchodného tímu podľa klientskej špecifikácie
 • Výpovedná lehota outsourcingových projektov 60 dní
 • Daňovo výhodné riešenie – priame vloženie mesačného vyúčtovania do finančných nákladov klienta

Komplexnosť

Obchodný zástupca

 • Auto
 • Pohonné hmoty
 • Notebook
 • Mobilný telefón
 • Mobilný internet

Školenie predajných zručností

Naše outsourcingové obchodné tímy pracujú so softvérom SWOZ. Tento špecializovaný softvér na riadenie obchodných tímov na tradičnom trhu je postavený na platforme online reportingového systému SYMES. Vďaka tomu môže vaša spoločnosť zdieľať na jedinom webovom rozhraní komplexný reporting:

 • obchodného tímu na tradičnom trhu,
 • merchandiserov na modernom trhu,
 • promočných tímov realizujúcich vaše in-storové akcie.