O společnosti

Global Marketing SK s. r. o.

Založená v roku 2011.
Dcérska spoločnosť Global Marketing s. r. o. so sídlom v Prahe.


Firma sa člení na 5 divízií:

  • MERCHANDISING SERVICE
  • SALES PROMOTION
  • DATA-ONLINE
  • OUTSOURCING OBCHODNÝCH TÍMOV
  • VÝVOJ SOFTVÉRU

Naša spoločnosť sa od svojho založenia zameriava na poskytovanie špičkových služieb pri využití najnovších technológií. Rozsiahlymi dlhodobými investíciami do vývoja nových produktov si udržiavame neustály kontakt s novými trendmi, ktoré aplikujeme do klientskych projektov, ktoré realizujeme.

Divízie spoločnosti

MerchandisingPromotionOutsourcingData