Merchandising

Merchandising je relatívne mladá a moderná obchodno-marketingová  disciplína. Dá sa definovať ako súbor činností alebo ako určitá forma marketingovej podpory smerujúcej najmä k obchodným reťazcom. Jej cieľom je snaha zabezpečiť, aby sa správne výrobky ocitli na správnom mieste, v správnom čase a so správnou cenou.

Merchandising zahŕňa najmä:

 • umiestnenie tovaru v regáli podľa plánogramov,
 • komplexnú starostlivosť o miesto predaja,
 • realizáciu princípu FIFO (first in, first out)
 • reporting

Ponímanie merchandisingu sa v posledných rokoch aj vďaka moderným technológiám dynamicky rozvíja a stáva sa dôležitou súčasťou obchodnej a marketingovej politiky firiem, ktoré v ňom vidia nielen efektívny nástroj starostlivosti o svoj tovar, ale aj funkčný kontrolný systém dodržiavania obchodných podmienok medzi dodávateľmi a obchodnými reťazcami. Kvalitný merchandisingový servis dnes už dokáže plnohodnotne nahradiť systém obchodných zástupcov v reťazcoch.

NÁPLŇ PRÁCE MERCHANDISERA

 • Store check
 • Kontrola
  stav zásob, listing, plánogram, cenovky
 • Inštalácia, fotodokumentácia druhotných umiestnení a POS materiálov
 • Princíp FIFO
 • Doplnenie pozícií a druhotných umiestnení
 • Návrh objednávky
 • Komunikácia s manažérmi domov a obchodnými zástupcami klienta
 • Reporting (screen – detail hlásenia zo Symes)

FLEXIBILITA SERVISU

 • Procesy zastúpenia v prípade choroby a dovolenky
 • Ročná fluktuácia merchandiserov cca 3 %
 • Sankcia za nezabezpečenie náhrady merchandisera
 • Lehoty na náhradu merchandisera Bratislava a väčšie mestá do 12 hodín menšie mestá do 24 hodín

KONTROLNÉ MECHANIZMY

 • Tím regionálnych manažérov
 • KPI's monitoring
 • Inšpektori GMG: kontrola práce tímu regionálnych manažérov
 • Management supervising
 • Klientske kontroly za účasti manažérov GMG
 • Denné kontroly a analýzy reportingov, riešenie klientskych reklamácií
 • Týždenné analýzy reportingov prostredníctvom QlikView

RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ

 • Vkladanie reklamácií v online režime cez webové rozhranie:
  Reťazec, Dom, Dátum, Text, Fotografie
 • Automatické avíza pri vložení reklamácie
 • Štruktúrovaný sankčný systém
 • Garancia riešenia do 24 hodín