Data

DATA – dynamicky sa rozvíjajúca divízia spoločnosti Global Marketing

Prostredníctvom nových dátových produktov a procesov, ktoré sú doplnené špeciálnym projektom www.dataonline.cz, reaguje naša spoločnosť na rýchlo rastúce požiadavky klientov v oblasti zberu, analýzy a reportingu údajov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou jej firemných procesov.

Monitoringom s nami získate nielen skutočné informácie o fyzickom stave svojho portfólia, ale súčasne aj:

 • kompletné informácie o zastúpení konkurencie na trhu,
 • podiely v jednotlivých tovarových kategóriách, sortimentných skupinách,
 • a podiel značiek až po podrobný zoznam jednotlivých produktov.

Neoddeliteľnou súčasťou získaných informácií je aktuálna cena a jej typy – od bežnej, cez letákovú (akciovú), až po definíciu zliav a výpredajov.
Pri pravidelnej spolupráci sledujeme vývoj cien nielen vo vzťahu ku konkrétnym produktom, ale aj v skupine, kategórii a značke.

Samozrejmosťou je reporting vo formáte Excel a QlikView.

 

Zber údajov

Špecializovaná divízia spoločnosti
Všetky potrebné údaje sa skenujú v jedinom kroku!  (cenová úspora)

 • Cena a jej typ (price monitoring)
 • Počet facingov (assortment shelf, shelf share monitoring)
 • Podiel na druhotnom umiestnení (share of secondary placement)

Metodika zberu

Z konkurenčných dôvodov sa metodika oznamuje výhradne
priamym záujemcom o naše produkty

Mám záujem o informácie

Informácie o softvéri

Vlastný softvér vyvinutý spoločnosťou Global Marketing s. r. o.

 • Fungovanie softvéru v móde OFF a ON.
 • Používame hardvér spoločnosti DELL.

Spracovanie údajov

Online režim v prostredí SYMES
Úplne automatický proces spracovania údajov
Controlling audit
Údaje sú k dispozícii do 20 minút od ukončenia zberu

Výstupy údajov

 • Excel
 • QlikView
 • Export údajov do systémov klienta